Procedure: stap voor stap naar uw droomhuis

Indien u interesse heeft in een van onze kavels dient u zich als eerste aan te melden bij onze projectmakelaar Kooyman Eigen Huis. Zij kennen de laatste beschikbaarheid en kunnen dus voor u nakijken of de kavel nog beschikbaar is. Indien dat het geval is worden de volgende stappen doorlopen;

Intakegesprek met de makelaar
Nadat u een kavel heeft toegewezen gekregen nodigt de makelaar u uit voor een gesprek en bespreekt met u uw wensen waarbij tevens wordt bekeken wat uw financiële mogelijkheden zijn. Hierbij wordt bekeken of u uw droom(huis) kunt financieren en wat u nodig heeft om een financiering aan te vragen.

Tekenen Ontwikkel- en Koopovereenkomst
Met een positief verlopen intakegesprek wordt u door de makelaar uitgenodigd voor het tekenen van de Ontwikkel- en Koopovereenkomst (tekenen vindt plaats onder voorbehoud van financiering voor een periode van drie maanden*). Na het ondertekenen van de Ontwikkel- en Koopovereenkomst dient u binnen 1 week aan de projectnotaris een waarborgsom te betalen van € 25.000,- incl btw. Onderdeel van de waarborgsom is een reserveringsvergoeding van € 2.500,- incl. btw.

Kies uw eigen architect
U kiest zelf een architect waarmee u het creatieve proces wilt doorlopen.

Voorlopig Ontwerp
Laat direct na het tekenen van de Ontwikkel- en Koopovereenkomst uw architect een Voorlopig Ontwerp (VO) maken en laat een bijbehorende bouwkostenraming maken. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en de kaders zoals omschreven in de kavelpaspoort. De gemeente Alblasserdam toetst vervolgens het VO aan het bestemmingsplan.

Regel u financiering
Na voorlopige goedkeuring van de gemeente kunt u op basis van het VO en de bijbehorende
bouwkostenraming de financiering regelen, bijvoorbeeld door bij een bank een hypotheekofferte aan te vragen onder voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Betaal de waarborgsom
Na de voorlopige goedkeuring van de gemeente Alblasserdam vervalt ook de mogelijkheid tot ontbinding van de koop (op basis van financiering).

Aanvraag omgevingsvergunning
Binnen uiterlijk drie maanden na verkrijgen van de goedkeuring op het VO gaat u samen met uw architect en adviseurs het VO uitwerken naar een Definitief Ontwerp (DO) ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning
Na uiterlijk zes maanden* dient u de stukken ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen bij het bevoegd gezag van de gemeente Alblasserdam. Uitgaande van standaard termijnen van behandeling kan er na circa 10 maanden* een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn.

Aannemer
U selecteert zelf een aannemer die aangesloten is bij een brancheorganisatie (bijv. SWK, Woningborg, Bouwgarant, etc.) en bereidt de start van de bouw voor.

Levering kavel en start bouw
Notariële levering (binnen 4 weken na het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning) van de kavel kan plaatsvinden op basis van een onherroepelijke omgevingsvergunning, waarbij de waarborgsom/reserveringsvergoeding wordt verrekend met de VON-prijs incl. BTW van de kavel. De kavel wordt (incl. beschoeiing) in zijn huidige staat geleverd.

Start bouw en oplevering van uw woning
Na de levering van de kavel dient er binnen 6 weken gestart te worden met de bouw van uw woning op de kavel. Deze dient binnen 18 maanden na de start van de bouw opgeleverd te worden; gereed voor bewoning.

Direct aankopen van de kavel
Indien u ervan overtuigd bent dat u de kavel wilt kopen en voldoende inzicht heeft in het vervolgproces en bijbehorende kosten, dan kunt u besluiten om de kavel direct te kopen. Op deze manier heeft u niet te maken met reserverings of rentekosten. U kunt dan in uw eigen tempo (binnen de gestelde termijnen zoals hiervoor beschreven) uw woning ontwikkelen en bouwen. Alle kosten en het risico samenhangend met het aanvragen (en mogelijk niet verkrijgen) van de omgevingsvergunning en het doorlopen van het
ontwikkelingsproces zijn voor uw eigen rekening.
*Termijnen gerekend vanaf datum ondertekening

Woonrijp maken
Gelet op de fasering en de voortgang van de overige ontwikkelingen in Klein Alblas is het zeer waarschijnlijk dat de definitieve inrichting en openbare weg pas op een later moment worden aangebracht dan dat de door de particuliere opdrachtgever te realiseren woning wellicht al is opgeleverd. Pas op het moment dat de laatste van alle woningen (inclusief de door Klein Alblas zelf te ontwikkelen woningen op het betreffende eiland) zijn opgeleverd, zal de Gemeente deze werkzaamheden –het woonrijp maken – uitvoeren en coördineren. Het is belangrijk dat de particuliere opdrachtgever zich hiervan bewust is en realiseert dat het niet aanwezig zijn van de definitieve bestrating op geen enkele manier recht geeft tot schadevergoeding, verrekening van (een deel van) de aankoopsom of uitstel van levering of betaling. De Bouwkavel zal altijd bereikbaar zijn via de bouwweg, behalve in de periode dat de Gemeente het betreffende eiland woonrijp maakt, alsmede mogelijk voor korte perioden vanwege bouwwerkzaamheden van of namens andere particuliere opdrachtgevers op het betreffende eiland. Op dat moment zal de Bouwkavel tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto. I.v.m. het gelijktijdig gebruik, zal Klein Alblas een bouwplaats- en een weg-protocol opstellen. Het ontwerpen en bouwen van een eigen huis vergt inzet en vastberadenheid. Het is een intensief maar zeker ook boeiend proces. Met het opstellen van het plan begint in feite het genieten. Dat moet het namelijk zijn; genieten omdat je je droom tot werkelijkheid gaat brengen.

Kavelvoorschriften

Per kavel zijn er verschillende bestemmingen van kracht en de bouwmogelijkheden kunnen verschillen. In het kavelpaspoort kunt u per kavel zien wat de bouwmogelijkheden zijn.
In aansluiting bij de reeds gebouwde delen in Klein Alblas is ook voor de vrije kavels een architectuurstijl in de jaren ’30 van toepassing. Deze voorschriften kunt u eveneens vinden in het kavelpaspoort.

Interesse?

Heeft u interesse in de kavels van Klein Alblas de Eilanden? Neem dan contact op met de makelaar.